Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det finns olika platser för återvinning i kommunen. Vi skiljer mellan återvinningscentraler och återvinningsstationer.

 • Centralerna har begränsade öppettider och är bemannade.
 • Stationerna är tillgängliga dygnet runt och är obemannade.

Samlaren

 • Dessutom finns miljöskåpet Samlaren placerat vid flera livsmedelsbutiker i kommunen. I skåpet kan du snabbt och enkelt lämna smått, farligt elavfall samtidigt som handlar.

På kartan nedan redovisas de återvinningscentraler, återvinningsstationer och Samlare som finns i kommunen.

Återvinningscentraler

Västervik Miljö & Energi AB driver fem återvinningscentraler. De ligger i följande orter:

 • Västervik (Målserums avfallsanläggning)
 • Ankarsrum
 • Gamleby
 • Loftahammar
 • Överum

Återvinningscentralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Personalen kan guida dig om du har frågor om hur du ska sortera ditt avfall.

Här kan du bland annat lämna:

 • farligt avfall
 • grovavfall
 • trädgårdsavfall
 • vitvaror
 • elavfall

Centralerna är i första hand till för hushållen i Västerviks kommun. Företag och privatpersoner med större mängder avfall hänvisas till Målserums avfallsanläggning.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, behandlar och/eller skickar vidare de flesta avfallsslagen. På Målserums avfallsanläggning finns personal som kan guida dig om du har frågor om hur du ska sortera ditt avfall.

Återvinningsstationer

I Västerviks kommun finns det återvinningsstationer där du kan lämna sorterade förpackningar och tidningar. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för alla återvinningsstationer i landet. De är obemannade och placerade på allmänna platser. 

De olika fraktionerna för förpackningar och tidningar är:

 • Tidningar.
 • Förpackningar av papp/kartong.
 • Metallförpackningar.
 • Förpackningar av hårdplast.
 • Glasförpackningar färgat/ofärgat glas

Fulla behållare beror ibland på tillfälliga driftstörningar som gör att behållarna inte kan tömmas. Du kan anmäla behov av städning och tömning till FTI via deras hemsida. Länken till hemsidan hittar du under relaterade länkar. Du kan också ringa FTI på 0200-880311.

Observera att annat avfall som lämnas här räknas som nedskräpning. 

Miljöskåpet Samlaren 

Samlaren är ett miljöskåp. Det finns placerat vid flera livsmedelsbutiker i kommunen. Här kan du på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall samtidigt som handlar.

I Samlaren kan du lämna:

 • lampor
 • batterier
 • småelektronik

Exempel på småelektronik kan vara eltandborstar, mobiltelefoner och rakapparater.

I Västerviks kommun finns samlaren utplacerad i följande butiker:

 • ICA Supermarket, Gamleby
 • ICA Maxi, Västervik
 • ICA Kusten, Loftahammar
 • COOP, Ankarsrum
 • COOP Extra, Västervik
 • Matöppet, Gunnebo

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

På denna karta redovisas de återvinningscentraler, återvinningsstationer och Samlare som finns i kommunen. Klicka på objekten för mer information.

Sidan senast granskad den 12 maj 2016
Innehållsansvarig: Ida Bergs

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun