Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Resurseffektiva och giftfria kretslopp

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Avfallsplan 2021 - 2030

Om alla konsumerade lika mycket som vi gör i Sverige och i Västerviks kommun så skulle det behövas fyra jordklot. Det är förstås inte möjligt i längden. Vi måste därför ställa om och se till att köpa saker som är mer hållbara. En utmaning ligger i att så långt det går, förebygga att det bildas onödigt avfall.

Den nya Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige i september 2021 och sträcker sig fram till år 2030. I  Avfallsplanen kan du läsa om kommun­koncernens framtida hantering av avfall. Genom att ställa krav på att produkter ska hålla hög kvalitet, att de är tvättbara och möjliga att reparera minskar vi avfallsmängderna. Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt och återanvändas eller materialåtervinnas. Det är också nödvändigt att se till så att ämnen som kan vara giftiga för människor och miljö inte sprids

Kommunen och de kommunala bolagen ska också vara inspiratörer och fungera som goda exempel för invånare och företag. Viktiga begrepp är att åstadkomma långsiktigt hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Avfallsplanen är indelad i sex målområden:

  • Avfallsförebyggande
  • Återanvändning
  • Effektiv materialåtervinning 
  • Effektiv energiåtervinning
  • Deponering
  • Ingen nedskräpning

Arbetet med att ta fram Avfallsplanen har gjorts parallellt med en uppdatering av Energi-och klimatstrategin. Se länken till Energi- och klimatstrategin i högerspalten.

Sidan senast granskad den 6 december 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun