Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Wannes medlar för att minska våld och konflikter i skolan

2023-01-17

Medling är ett sätt att lösa konflikter både i skolan och när ett brott begåtts. Ett fantastiskt verktyg som borde användas mer, enligt Wannes Van Assche, kommunens medlare på familjeenheten.

Vi träffas i familjeenhetens gula byggnad intill Esplanaden i Västervik. Här jobbar Wannes sedan drygt ett år tillbaka. Han är utbildad socionom och medlare och är övertygad om att medling kan göra stor skillnad, både i pågående konflikter bland unga i skolan och efter att brott begåtts av unga förövare.

Ungdomar som begår brott mår ofta inte bra. Samma gäller för den som blivit utsatt för ett brott. Många vill träffa den de gjort illa och där är medling ett utmärkt alternativ. Gärningspersonen och den brottsoffret får mötas för att berätta om sina tankar och upplevelser av det som hänt, förklarar Wannes.

Wannes i samtal

Alla kommuner ska erbjuda medling för unga personer under 21 år som dömts för brott. Det är en brottsförebyggande och läkande metod med förhoppning att gärningspersonen får insikt i vilken skada handlingen har orsakat för den som utsatts. Samtidigt får brottsoffret möjlighet att bearbeta händelsen och få svar på eventuella frågor. Att tacka ja till medling är helt frivilligt och bygger på att alla parter vill.

”Varför just jag?” är en vanlig fråga från brottsoffer som till exempel blivit utsatta för rån eller överfall. Att få svar på varför är viktigt för att kunna bearbeta händelsen och gå vidare, förklarar Wannes.

Ofta har handlingen lett till konsekvenser som gärningspersonen inte tänkt på innan.

Att få höra från ett brottsoffer att hen inte kunnat sova på ett halvår, eller att hen inte vågar gå ut ensam längre är jätteviktigt. Att få insikt i vilka skador brottet orsakat minskar risken att gärningspersonen faller tillbaka i kriminalitet.

Wannes i möte

Medling gör stor skillnad även vid konflikter i skolan

Medling används även som ett effektivt verktyg för att hantera konflikter i skolan.

Min erfarenhet är att om båda parter är med på det hela blir ofta lyckat. Det här är ett klockrent verktyg att lösa konflikter, säger Wannes.

Konkret går det till så här: När en konflikt blivit känd avgör skolan om det är användbart att föreslå medling och tar sedan kontakt med familjeenheten. Var och en av de inblandade får sedan i enrum redogöra för vad som hänt, varför det hänt, vilka konsekvenser det har haft och vilket ansvar eleven är beredd att ta för det. På förmötet diskuteras även vilka konsekvenserna blivit och hur en upprättelse skulle kunna se ut.

I nästa steg möts de båda parterna för en diskussion om händelsen tillsammans med Wannes som opartisk medlare.

Det kan handla om konflikter bland unga i skolan som mobbning, slagsmål eller näthat. Det går ut på att hitta en win-win där alla parter blir nöjda efteråt. Medling kan verkligen göra stor skillnad.

Vill verka för att metoden sprids

Wannes är utbildad socionom och var från början anställd på familjeenheten som behandlare med fokus på brottsförebyggande arbete mot ungdomar. När han fick frågan om han ville vidareutbilda sig till medlare var svaret enkelt då hans pappa jobbar med medling i Belgien.

Äpplet faller inte långt från trädet, säger han med ett skratt. Det var en väldigt bra utbildning och man kan nästan säga att jag blev frälst. Jag tror verkligen stenhårt på metoden.

Wannes lägger även en hel del av sin lediga tid på medling. Som styrelseledamot i den ideella föreningen SFM - svenskt forum för medling och konflikthantering vill han verka för att medling stärks, utvecklas och sprids nationellt.

Det är en otroligt häftig upplevelse att sitta i ett rum vid en konflikt och se de olika parterna träffa varandra och reda ut saker, säger Wannes.

Wannes ler

Sidan senast granskad den 17 januari 2023