Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun stärker sin roll i näringslivsarbetet

2023-03-27

Fler näringslivsfunktioner inom kommunen och att rekrytera en näringslivschef, det är några av nyheterna när kommunstyrelsen i Västerviks kommun nu har fattat beslut om ny organisering av näringslivsfunktioner inom kommunstyrelsens förvaltning på måndagens sammanträde.

Västerviks kommun har som mål att bli ännu bättre på tillväxtfrämjande arbete och ännu bättre på företagsservice. Som ett led i genomförandet av den nya Tillväxt- och näringslivslivsstrategin – där kommunen tillsammans med näringslivet sätter höga och hållbara mål inom flera tillväxtområden – stärker nu kommunen sin roll inom flera näringslivstjänster. I den nya strategin sätts bland annat långsiktig energi- och inte minst kompetensförsörjning i fokus, både för det privata som det offentliga näringslivet.

Samtidigt vässas målen för bland annat platsmarknadsföring för näringslivet, Västervik som varumärke och destinationsutveckling för besöksnäringen, i en ny upphandling.

Näringslivschefsrollen inom kommunen behöver härmed stärkas och göras mer tydlig. Rekrytering av näringslivschef kommer att inledas inom kort, senare följt av ytterligare medarbetare som krävs för att genomföra satsningen på en stärkt näringslivsfunktion inom Västerviks kommun.

- Vi vill staka ut en tydlig riktning för kommunen att alltmer verka som nära partner till företagarna. Vi vill också att kommunen ska bli en mer aktiv avsändare för näringslivstjänsterna som är så starkt kopplade till tillväxtfrågorna, vilka jag känner både ansvar och tillförsikt inför, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande (M).

- För mig är näringslivsfrågorna bland de viktigaste vi har att vidareutveckla så det känns oerhört tillfredsställande att aktivt ha medverkat till att kommunen nu tar dessa steg för att kunna jobba med hållbar tillväxt med ett starkt fokus från kommunen, säger Ulf Nilsson, kommunstyrelsens förste vice ordförande (L).

Tanken är att näringslivssammanhanget mellan kommunorganisationen och det omgärdande näringslivet, såväl det privata som offentliga, ska vara vägledande för alla förvaltningar och bolag i kommunen. Företagsklimatet ska återfinnas i ledning och styrning inom respektive förvaltning och bolag, oavsett organisationsdel.

- Möjligheten att både stärka kommunens roll i flera av basfrågorna för en hållbar näringslivsutveckling och samtidigt vässa målen för de tjänster vi fortsatt planerar att upphandla ser jag med stor entusiasm framåt mot. Det här ser jag kan bli riktigt bra – både för företagare och arbetsgivare runt om i kommunen, men också för förvaltningens medarbetare och partners, säger Ulf Kullin, förvaltnings- och näringslivschef på kommunstyrelsens förvaltning på Västerviks kommun.

Sidan senast granskad den 27 mars 2023