Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun ger sin syn på ny granskning om Västerviks Flygplats

2022-11-09

Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning har granskat Västerviks kommuns arbete med Västerviks Flygplats, först i ett program som sändes i mars 2018 och nu en gång till hösten 2022. Flera tjänstemän och förtroendevalda har ställt upp och svarat på Svt:s frågor, både 2017-18 och 2022. Samtidigt har redaktionen på UG begärt ut många allmänna offentliga handlingar, vilket de också har fått utlämnade.

Västerviks kommun tar offentlighetsprincipen om allmänhetens och därmed massmedias rätt att få insyn i kommunens verksamheter på allra största allvar och därför är det en självklarhet att kommunens företrädare medverkar i den här typen av granskningar. Det betyder dock inte att kommunen håller med om allt som sägs om vår kommuns verksamhet i en sådan här granskning. Västerviks kommuns hållning att massmedias granskningar är en självklar del av den svenska demokratin på samma sätt som att kommunen hävdar sin rätt att förklara om den inte tycker att vi skildras helt korrekt eller heltäckande i en granskning. 

Västerviks kommuns arbete med flygplatsen är baserat på ett antal olika beslut och inriktningar som återfinns i flera olika styrande dokument. I den här nya avdelningen på webben kommer du att kunna hitta alla de besluten, inriktningarna och dokumenten. I programmet framförs ett antal åsikter om arbetet med flygplatsen som kommunens företrädare bemöter framför kameran, men Västerviks kommun tar också chansen att fördjupa svaren i innehållet på den här nya avdelningen på webben.

Västerviks kommun har också inspelningar från alla intervjuer om flygplatsen som kommunen har ställt upp på och har bestämt att publicera de intervjuer som det finns material ifrån i det färdiga programmet i sin helhet här på webbsidan. Det gör kommunen för att på så sätt kunna ge hela bilden och visa att kommunen inte har något att dölja. Du kan även ställa frågor till kommunen på Västerviks kommuns Facebooksida. Där svarar tjänstepersoner från kommunen på faktafrågor om flygplatsen.

Du hittar hela Västerviks kommuns svar på den nya granskningen av Västerviks Flygplats här

Sidan senast granskad den 9 november 2022