Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vädervarning för vind i kombination med snöfall för hela kommunen tisdag och onsdag

2023-03-06

SMHI har utfärdat en gul vädervarning, den tredje mest allvarliga färgen, för vind i kombination med snöfall för hela Götaland, därmed för hela Västerviks kommun, under tisdag och onsdag 7 och 8 mars. 

Under tisdagen och delar av onsdagen varnar SMHI för tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.

Vädervarningarna uppdaterades också under både måndagen och tisdagen till att nu även innehålla en orange vädervarning, den näst mest allvarliga färgen, för bland annat södra Östergötland. Det området går väldigt nära eller möjligen till och med in i den allra nordligaste delen av av Västerviks kommun.

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av tisdagens och onsdagens gula vädervarning om vind i kombination med snöfall 7-8 mars:

karta gul vädervarning vind kombination snöfall 20230307-08

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades söndag 5 mars och som har uppdaterats måndag 6 mars:

Gul, vind i kombination med snöfall i hela Götaland

Under tisdagen och delar av onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
  • Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

När?

7 mars klockan 03.00 – 8 mars klockan 15.00


Var?

Hela Götaland.


Vad händer?

Under tisdagen sprider sig ett tidvis kraftigt snöfallsområde åt nordost över Götaland. Natten till onsdag börjar snöfallet att upphöra över den västra delen och väntas dra bort från den östra delen under onsdag dag. 10-15 cm snö kan komma, lokalt upp mot 20-25 cm men i nuläget är det svårbedömt att säga var de största snömängderna hamnar. Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen och det väntas bli som blåsigast i delar av Skåne, Bohuslän, Dalsland, norra Västergötland och Östergötland, samt längs delar av kusten. Vid Skånes väst och sydkust kan det komma upp i stormbyar under tisdagen.


Kommentar

I främst delar av Skåne, Blekinge och Halland kan snöfallet under tisdag förmiddag och eftermiddag delvis övergå i regn tillfälligt.


Utfärdad 5 mars klockan 20:43, uppdaterad senast 6 mars klockan 11:15.

Hur förbereder vi oss?

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar internt och externt enligt vår rutin för vädervarning. Vissa kommunala verksamheter sätts på ökad beredskap. Läs gärna bifogade relaterade länkar med tips om hur du kan förbereda dig.

Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av ovädret kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 6 mars 2023