Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 24 april 2023

2023-04-13

Kommunfullmäktige har möte 24 april 2023 klockan 10.00 på Arenan, Västervik Resort. 

På förmiddagen kommer ungdomsfullmäktige hållas, där motioner från elever vid Västerviks gymnasium kommer behandlas. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet från cirka klockan 14:00 (obs ändrat på grund av ungdomsdebatten dragit ut på tiden!) online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ungdomsmotion Sommarkort - svar
 3. Ungdomsmotion Promenadguide - svar
 4. Ungdomsmotion om gratis mensskydd på gymnasiet - svar
 5. Ungdomsmotion om cykelställ på Västerviks gymnasium - svar
 6. Ungdomsmotion om kommunägda studentbostäder i Västervik - svar
 7. Ungdomsmotion om att bygga studentlägenheter i Västervik - svar
 8. Ungdomsmotion om att bekämpa ensamheten - svar
 9. Ungdomsmotion om mer resurser och personal inom äldreomsorgen - svar
 10. Allmänhetens frågestund
 11. Valärenden
 12. Anmälningar
 13. Inlämnade frågor och interpellationer
 14. Revisorerna har ordet
 15. Utförarform för städorganisationen i Västerviks kommunkoncern
 16. Revidering av bolagsordningar för Västerviks kommuns helägda bolag
 17. Redovisning av obesvarade motioner
 18. Motion Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare i hela kommunen - svar
 19. Motion Inrätta en ny nämnd kring förebyggande och främjande arbete - svar

Fullmäktiges möteshandlingar

Kontakt

Kommunsekreterare
Johan Hägglund
0490-25 40 24