Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Information om aktivt skolval årskurs 7 2023 uppdaterad

2022-09-30

Nu är webbsidan med information om aktivt skolval inför årskurs 7 2023-24 uppdaterad med exempelvis datum om när skolvalet öppnar och hur det går till.

Alla elever erbjuds plats på en kommunal högstadieskola. Erbjudandet om plats från kommunen bygger på vilken skola eleven går på i årskurs 6. Om eleven vill gå på en annan skola måste elevens vårdnadshavare göra ett aktivt skolval på nätet.

Länken till det aktiva skolvalet öppnar den 28 november och stänger den 11 december. Det spelar ingen roll när under den perioden det aktiva skolvalet sker, det är andra kriterier än ansökningstid som avgör tilldelning av plats. Läs mer om hur urvalet går till i länken nedan.

Besked om skolplacering kommer att skickas ut senast den 20 januari 2023.

Läs allt om aktivt skolval inför höstterminen 2023 här

Sidan senast granskad den 30 september 2022