Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hundsök

2022-11-16

Västerviks gymnasium har sedan flera år en överenskommelse med polisen att upplåta skolans miljöer som övningsplats för polisens narkotikahundar. Samma överenskommelse gäller för säkerhetsföretag som polisen och kommunen har valt att samarbeta med. För Västerviks gymnasiums och Västerviks kommuns del så är samarbetet med polisen en del i det förebyggande arbetet mot narkotika. Hundsök i skolmiljön kommer även fortsättningsvis genomföras vid ett antal tillfällen under läsåret.

Hundarna hålls kopplade om sökningen sker under skoltid. Om hundarna hittar narkotikaklassade preparat blir det ett ärende för polisen. Skolan har rätt att öppna elevskåp men det är polisen som har rätt att göra husrannsakan i elevskåp.

Hundarna schamponeras varje vecka med allergisanerande schampo. Därmed minskar risken att hundallergiker far illa när hunden passerar.

För mer information kontakta skolledningen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Med vänlig hälsning Skolledningen

Sidan senast granskad den 16 november 2022