Skolledning
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Rektor Ro1

Per-Erik Dahl
Ansvarar för Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet (inriktningarna frisör och finsnickeri) samt TE-college.
per-erik.dahl@vastervik.se
0490-25 42 71

Gymnasiechef/Rektor Ro2
Jörgen Jonsson
Ansvarar för Vård- och omsorgsprogrammet och VO-college samt elevhälsan.
jorgen.jonsson@vastervik.se
0490-25 42 79

Rektor Ro3

Henrik Jardbring
Ansvarar för Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Handelsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
henrik.jardbring@vastervik.se
0490-25 43 02

Rektor Ro4

Mirja Westerlund
Ansvarar för Introduktionsprogrammen samt SVA.
mirja.westerlund@vastervik.se
0490-25 43 05

Rektor Ro5

Karin Svensson
Ansvarar för Naturvetenskapliga programmet och Estetiska programmet, stödverksamhet, Gymnasiesärskoleprogrammen Fastighet, anläggning och byggnation, Individuella samt Hotell- restaurang och bageri.
KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).
karin.svensson@vastervik.se
0490-25 42 24

Intendent

Jenny Gustavsson
Ansvarar för gymnasiets fastighetsfrågor, lokaler, biblioteksverksamhet, inventarier, internkontroll, digitaliseringsfrågor IT/IKT, lokalvård- och kostfrågor, systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetsfrågor såsom brandskydd. Systemansvarig EXTENS och DEXTER med flera.
jenny.gustavsson@vastervik.se
0490-25 42 72
0703-19 32 80

Sidan senast granskad den 8 augusti 2018
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)