Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Avstängning av gata på grund av grävarbeten: Breviksvägen i Västervik

2023-02-21

Breviksvägen kommer att tvingas hållas avstängd mellan cirkulationsplatsen vid Stora Infartsvägen och Timmergatan för all trafik 20-22 februari på grund av grävarbeten. Vi förstår att avstängningen kan skapa problem för trafikanter men hoppas på förståelse för att arbetet måste utföras. 

Se bifogade kartor och flygbilder för mer information om avstängningen:

kartskiss avstängning Breviksvägen 20230220-22

flygbild avstängning Breviksvägen 20230220-22

Sidan senast granskad den 21 februari 2023