Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vägarbeten

När vi måste gräva i gatan, eller på annat sätt arbeta i gaturummet försöker vi visa tydligt vad som pågår.

Respektera de avstängningar som ställs ut, och kör försiktigt förbi arbetsplatsen.

Vid större skador eller ombyggnader försöker vi tidigt informera om vad som ska ske. Då får du lättare att planera din resa och välja färdväg.

Ibland behöver vi stänga av våra gator för underhållsarbeten, asfaltering eller andra vägarbeten. Det kan vara arbeten som är planerade eller arbeten av mer akut karaktär. På Västerviks kommuns hemsida kommer löpande driftinformation att läggas ut.

Information kan även finnas hos Västervik Miljö & Energi AB som ansvarar för VA, elnät eller fjärrvärme. Västervik Miljö & Energi lägger ut information på sin hemsida när det blir störningar. Ibland sker oväntade vattenläckage eller något annat och då kommer informationen ut så fort som möjligt.

Ska ditt företag gräva i allmän mark, så måste du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan. Det gör du hos Västerviks kommun.

Sidan senast granskad den 14 november 2023