Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Allvarlig händelse

2022-11-14

Idag måndag 7 november blev medarbetare på gymnasiet uppmärksammade på, av elever, att en elev strax före kl. 16 ska rispat en annan elev i handen med en kniv. Incidenten ska ha skett på den del av skolgården som vetter mot skogsdungen bortanför parkering/idrottshus. 

Polis tillkallades omedelbart och den elev som blivit rispad i handen skjutsades till akuten.

I skrivande eftersöker polisen den elev som ska ha använt kniven.

Händelsen är nu ett ärende för polisen. Vi kommer att bistå polisen med den information vi har. Vi ser mycket allvarligt på händelsen, men vår bedömning ikväll måndag är att vi inte ser några behov av ytterligare åtgärder i skolmiljön kopplat till dagens händelse.

För mer information kontakta respektive rektor eller gymnasie-och vuxenutbildningschefen.

Kontaktuppgifter finns här:

https://www.vastervik.se/Vasterviks-Gymnasium/Om-skolan/Personal/Skolledning/

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie-och vuxenutbildningschef

Sidan senast granskad den 14 november 2022