Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kulturstipendium

Västerviks kommun delar varje år ut ett kulturstipendium. Stipendiet är på 12 000 kronor. Det delas ut som stimulans och uppmuntran till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet, eller anses vara en lovande ung förmåga. Stipendiet kan delas ut till person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen.

Följande har fått kulturstipendiet tidigare år:

2023 Tjustbygdens Järnvägsförening, Kulturarv

2022 Roger Källström, Hans Petersson och Anders Steiner, Litteratur och kulturarv

2021 Nathalie Chávez, Fotografi

2020 Calle Åstrand, Visfestivalen

2019 Lofta Caffé, Frank Hinzmann Dambach och Cécile Dambach, Kulturmöten på landsbygden

2018 Erimas Ekube, Konst

2017 Bo Ellergren och Pamela Ling, Hjorteds mopedmuseum, Kulturhistoria

2016 Rogga Johansson, Musik och Natalie Johansson Strand, Design

2015 Mustafa Saoud , Språk och litteratur
Hedersdiplom: Dag Jonasson, Musikbibliotekarie

2014 Niklas Wrångberg, Litteratur
Hedersdiplom: Ingemar Johansson, Arkivverksamhet

2013 Arne Meijer, Revy och musik
Hedersdiplom Birgitta Svensson, Musik och dans

2012 Teaterföreningens ordförande Sven-Olof Nilsson, Teater
Hedersdiplom Malin Wall, Bokhandlare

2011 Västerviks Manskör, Musik
Hedersdiplom:Ingrid Lindebratt, Musik

2010 Leif Rosenblad, Kulturhistoria
Hedersdiplom: Överums Teaterförening, Teater

2009 Aktiveum i Ankarsrum. Överums Bruksmuseum,,Kulturhistoria

2008 Benny Ekman, Konstnär
Hedersdiplom: Tjustbio i Gamleby, Film

2007 Per-Olof Ilhammar, Teater, musik och dans
Hedersdiplom: Rune Engelbrektson, Kulturella gärningar, kulturskribent

2006 Bo Ingelberg, Musik
Hedersdiplom: Karl-Axel och Ingrid-Märta Bröme, Odensvi Hembygdsförening (kulturella gärningar). Karl-Axel Jacobsson, Vuxenskolan Odensvi (fortbildning)

2005 Anitha Johansson, Stadsparkföreningen
Hedersdiplom: Henry Stålhandske, Almviks Tegelbruks Vänner

2004 Tord Hjukström, Bildkonst, musik
Hedersdiplom: Nils Westberg, Kulturhistoria

2003 Karl-Erik Edström, Kulturhistoria. Jan Pol, Konst (målning)
Hedersdiplom: Rolf Elfstrand, Valstad kvarn (arbetslaget)

2002 Teaterskeppet, Teater
Hedersdiplom: Claes Andersson, Teater (Teaterskeppet)

2001 Sven Kjellgren, Författarskap
Hedersdiplom: Club Spisa, Musik

2000 Durspelskommittén i Ankarsrum, Musik
Hedersdiplom: Kerstin Wahlqvist, Kulturhistoria

1999 Annica Andersson, Musik. Othon G.H, Konst
Hedersdiplom: Rune Elmehed, Musik

1998 Egil Bergström, Sjöfartshistoria
Hedersdiplom: Västerviks museum (Kulbacken)

1997 Alice Babs Sjöblom, Musik. Jerry Segerberg, Förkovran teaterområdet
Hedersdiplom: Erling Johansson, Konst. Lofta Hembygdsförening, Kulturminnesvård

1996 Ingrid Hogman, Musik. Roger Karlsson, Foto, Kulturhistoria, Botanik
Hedersdiplom: Holger Kanth, Tjust Släktforskarförening

1995 Åke Johansson, Konst. Escola do Batteria, Musik
Hedersdiplom: Bengt O Myrgård, Kunskapskällan

1994 Annika Gustafsson, Musik. Sören Pettersson, Musik
Hedersdiplom: B O Edberg, Kulturhistoria

1993 Doris Konradsson, Linhantering. Tommy Lyberg, Arkitektur
Hedersdiplom: Anne-Marie och Sture Wikström, Konst. Gunnar Lindberg, Konst

1992 Lore Nynnell, Konst. Leif Zeilon, Konsthantverk
Hedersdiplom: Nils Gunnarsson, Filmvisning

1991 Erik Reimhult, Konst. Henry Gustafsson, Konst
Hedersdiplom: Erland Sundman, Musik

1990 Marie Fagerberg, Förkovran musik. Jan Askteg, Kulturhistoria
Hedersdiplom: Sven-Åke Jonasson, Kulturhistoria

1989 Ingemar Arnesson, Barn- och ungdomsverksamhet inom teater och bild. Rolf Åsberg, Kulturhistoria. Hoschang Moschiri, Film och media
Hedersdiplom: Barbro Ackrell

1988 Gunnar Andersson, Musik. Lennart Frisk, Konst
Hedersdiplom: Ernst Leonard, Konst. Hilding Bossler, Konst

1987 Eva Bengtsson, Musik. Olof Mårtensson, Musik. Christer Jonsson, Silversmide. Ture Stämberg, Västerviks Konstförening

1986 Peter Svensson, Dans. Marianne Öhman, Sång
Hedersdiplom: Eric Wickenberg, Kulturhistoria

1985 Sune Garpenby, Kulturhistoria. Hansi Schwartz, Visfestivalen
Hedersdiplom: Harry Rosenkvist, Västerviks Teaterförening

1984 Magnus Broo, Musik. Anders Hägerström, Musik. Folke Adolfsson, Musik. Ulf Klasén, Konst
Hedersdiplom: Ivan Svanström, Folkbildning

1983 Stefan Karlsson, Musik. Claes Göran Pettersén, Kulturminnesvård. Bob Henders, Musik. Rune och Anita Elmehed, Musik

1982 Johan Korsfelt, Musik. Inge Jonsson, Musik. Raili Mannerla, Konst

1981 Peter Carlsson, Musik. Lars Mårtensson, Musik. Margareta Carlsson, Textil
Hedersomnämnande: Karl-Axel Wångman, Folkbildning

1980 Gösta Holmer, Konsthantverk. Åsa Källström, Musik. Elisabeth Hjortvid, Författarskap

1979 Åsa Jägerhorn, Konsthantverk

1978 Kerstin Svensson-Åhlin, Konsthantverk. Stefan Åhlin, Konstsmide. Harald Stahle, Kulturhistoria

1977 Petter Karlsson, Musik

1976 Rut Hermansson, Kulturhistoria. Torsten Kågestam, Musik. Gert Lilja, Film- och teaterverksamhet

1975 Kent Berg, Konst. Bo Hjalmarsson, Musik
Hedersomnämnande: Vera Karlsson

1974 George Övermyr, Musik. Harald Pettersson, Musik

Sidan senast granskad den 19 september 2023