Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik, Bökensved, Xrundan

Starten för rundan är vid entrén till Västerviks simhall. Rundan är cirka 3,4 kilometer och går på asfalterade gång- och cykelbanor.

Sidan senast granskad den 15 mars 2022