Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Totebo, Xrundan

Starten för rundan är på andra sidan av vägen vid affären. Den går moturs och är cirka 2,5 kilometer lång. Terrängen består av asfalt.

Sidan senast granskad den 22 februari 2022