Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Våld i nära relationer

Upplever du hot eller våld från någon närstående? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och oavsett om du blir utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

Svart cirkel med texten Klicka här för att gå till kommunens startsida

Klicka här för att snabbt lämna sidan och gå till kommunens startsida

Till dig som är utsatt

Du som upplever hot eller våld från en närstående kan få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, din kontakt inom vården, till polisen eller till organisationer som hjälper utsatta. Hjälpen från socialtjänsten kan bestå av råd och stöd, information, akut skydd, stöd i föräldraskap eller andra behov man som utsatt kan ha.

Socialtjänsten, råd och stöd, telefon 0490-255126.

Socialtjänsten, brådskande ärenden, telefon 0490-255022 eller 0490-255052.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. Polisen nummer för icke akuta ärenden är 11414.

Kvinnojouren Vändela i Västervik, telefon 070-778 21 90
unizonjourer.se/kvinnojourenvandela

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, telefon 020-505050. Hit kan du vända dig oavsett kön.

Ungarelationer.se erbjuder stöd till unga under 20 år.
ungarelationer.se

Till dig som använder våld

Samtal om våld

Kommunens Vuxenenhet kan hjälpa dig som använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera dina aggressioner och frivilligt vill söka hjälp till förändring.

Vi använder en behandlingsform som heter ”Samtal om våld". Samtalen sker tillsammans med en behandlare i en varm och icke-dömande miljö. Vi vill hjälpa dig, och du behöver inte vara ensam i detta.

Vi vänder oss till dig som:

  • Använder våld eller hot om våld mot din partner
  • Är svartsjuk och kontrollerar din partner
  • Använder dig av förnedrande ord och handlingar
  • Vill ta ansvar för din våldsbenägenhet och utveckla andra strategier

Vi har tystnadsplikt. Vi får alltså inte prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Du kan kontakta oss anonymt. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Besöken är kostnadsfria och vi för ingen journal.

Ta kontakt med oss för ett första samtal på telefon 0490-255225.

Läs mer om samtal om våld här

Om det är akut

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. Polisen nummer för icke akuta ärenden är 11414.

Välj Att Sluta är en nationell telefonlinje för personer som vill ha hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 020-555 666.
valjattsluta.se

Barns utsatthet

Att som barn växa upp i ett hem där det förekommer våld är skrämmande, och kan påverka barnets mående under en lång tid. Även de allra minsta barnen påverkas mycket negativt av en hemmiljö där det förekommer våld. Det kan även förekomma våld i ungas nära relationer. Om du är orolig för att ett barn i din närhet är utsatt kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Västerviks kommun - Misstanke om barn som far illa
Socialtjänsten, vardagar klockan 8-16, telefon 0490-255052.

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”  Per Isdal.

Personer som är utsatta för våld i nära relation är det oftast från nuvarande eller före detta partner, men man kan också vara utsatt av någon annan närstående. Man kan vara utsatt oavsett ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet. Våld kan ta sig uttryck i olika former, några som du kan läsa om nedan.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att hota, förolämpa eller förnedra någon. Det kan vara att utöva kontroll över sin partner, eller isolera någon från sina sociala kontakter.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, slag eller sparkar. Det kan också vara våld med tillhygge eller stryptag.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan vara att tafsa på någon eller sprida känsliga bilder/filmer. Att tvinga någon till sexuella handlingar eller ha sex med någon utan samtycke är sexuellt våld.

Ekonomiskt/materiellt våld

Ekonomiskt/materiellt våld kan vara att medvetet förstöra någons ägodelar eller slå sönder saker när man är arg. Det kan också vara att inte låta en partner ha kontroll över sin ekonomi, eller tvinga någon att skriva under avtal.

Sidan senast granskad den 25 november 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik
Samordnare
Linda Andersson
0490-25 51 26
Enhetschef
Martin Ek
0490-25 51 27