Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hedersrelaterat våld

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du som upplever hot eller våld från en närstående kan få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, din kontakt inom vården, till polisen eller till organisationer som hjälper utsatta. Om du går på grundskola eller gymnasiet kan du vända dig till personal på din skola.

Svart cirkel med texten Klicka här för att gå till kommunens startsida

Klicka här för att snabbt lämna sidan och gå till kommunens startsida

Socialtjänsten, råd och stöd, telefon 0490-255126.

Socialtjänsten, brådskande ärenden, telefon 0490-255022 eller 0490-255052.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. Polisen nummer för icke akuta ärenden är 11414.

Linnamottagningen erbjuder samtalsstöd till utsatta, telefon 08-728 0055. För ungdomar, anonymt och gratis, telefon 020-40 70 40.

Misstänker du att ett barn är utsatt för hedersförtryck kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Västerviks kommun - Misstanke om barn som far illa
Socialtjänsten, vardagar klockan 8-16, telefon 0490-255052.

Hedersfortryck.se har mer information om hedersrelaterat våld och förtryck, de har också en stödtelefon för yrkesverksamma som möter hedersproblematik i arbetet. Telefon 010-223 57 60.
hedersfortryck.se

Är du orolig för att du eller någon du känner ska bli bortgift eller kvarhållen utomlands mot sin vilja, då kan du ta kontakt med polis eller socialtjänst. I akuta fall kan du kontakta utrikesdepartementets telefonjour som är öppen dygnet runt på 08-405 50 05.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och religion men är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion. Källa: hedersfortryck.se, regeringen.se

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” FNs deklaration om mänskliga rättigheter.
Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun