Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Människohandel och sex mot ersättning

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Svart cirkel med texten Klicka här för att gå till kommunens startsida

Klicka här för att snabbt lämna sidan och gå till kommunens startsida

Sex mot ersättning och prostitution kan innebära att en person har sex i utbyte mot pengar, droger eller andra saker. Det är inte olagligt att ha sex mot ersättning, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Den som har sex mot ersättning kan vara utsatt för våld eller ha andra svårigheter. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Socialtjänsten, råd och stöd, telefon 0490-255126.

Socialtjänsten, brådskande ärenden, telefon 0490-255022 eller 0490-255052.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. Polisen nummer för icke akuta ärenden är 11414.

Misstänker du att ett barn är utsatt för människohandel eller sex mot ersättning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Västerviks kommun - Misstanke om barn som far illa
Socialtjänsten, vardagar klockan 8-16, telefon 0490-255052.

Talita Sverige erbjuder stöd till utsatta

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör människohandel och sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel och prostitution.
Här kan du komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun 

Sidan senast granskad den 14 februari 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familjeenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun