Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Människohandel och sex mot ersättning

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, tiggeri, tvångsarbete samt för att begå kriminella handlingar.

Sex mot ersättning och prostitution kan innebära att en person har sex i utbyte mot pengar, droger eller andra saker. Det är inte olagligt att ha sex mot ersättning, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Den som har sex mot ersättning kan vara utsatt för våld eller ha andra svårigheter. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Socialtjänsten; råd och stöd, telefon 010-355 51 26.

Socialtjänsten; brådskande ärenden, telefon 010-355 50 22 eller 010-355 50 52.

När du befinner dig i en akut situation kontakta 112.

Polisens nummer för icke akuta ärenden är 114 14.

Misstänker du att ett barn är utsatt för människohandel eller sex mot ersättning kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Västerviks kommun - Misstanke om barn som far illa

Till alla kommuner finns det en nationell samordning hos Jämställdhetsmyndigheten. Som tjänsteman kan du erhålla rådgivning direkt från Nationella Samordning mot Prostitution och Människohandel (NSPM).
NSPM

Sidan senast granskad den 19 maj 2023