Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Här kan du som använder våld få stöd och hjälp att sluta

2022-11-25

Vid våld i nära relation är det ofta fokus på den som utsätts. Men hur får vi stopp på våldet? Hur får vi förövaren att sluta kränka, kontrollera och slå? I behandlingsmetoden ”samtal om våld” vänder sig behandlarna på Vuxenenheten till den som slår.

Till Vuxenenheten på Varvsgatan i Västervik kan den som är orolig över sitt beteende eller har frågor och funderingar höra av sig för råd och stöd.

Det går att få hjälp och sluta använda våld. Det är inte kört! Vi kan hjälpa dig att förändra ditt beteende, säger Catharina, samordnare och behandlare på Vuxenenheten.

Catharina i samtal

Här finns behandlare som stöttar våldsutövare som frivilligt söker hjälp och stöd för att sluta och erbjuder en möjlighet till förändring. De vänder sig till personer som utövar våld på något sätt, har svårt att hantera sina aggressioner och som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Stödet är gratis, man kan vara anonym och behandlarna har tystnadsplikt.

Det behöver inte vara så stort, alla blir vi ju arga ibland. Men den som inte kan kontrollera sin ilska behöver lära sig att hantera den på ett sätt så att ingen kommer till skada, säger Catharina.

Ofta tänker man på fysiskt våld, att det kanske handlar om sparkar eller slag. Men våldet har många olika ansikten.

Hon förklarar att med våld menar de en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. Det kan vara psykiskt, ekonomiskt, sexuellt eller materiellt våld.

Bild på samtal om våld

Du som söker hjälp kan till exempel ha ett aggressivt eller kontrollerande beteende som du har börjat reflektera över. Ofta har en specifik händelse lett till självinsikt och till att du tagit beslutet att söka stöd, säger Catharina.

Att söka hjälp är ofta förenat med en stor skam. Hon poängterar att samtalen sker i en trygg, varm och icke-dömande miljö.

Vi bemöter alla med respekt. I samtalen uppmuntrar och lyfter vi det mod som krävs för att våga ta tag i sina problem. Utan att på något sätt förringa allvaret i att utöva våld mot någon.

Anders och Catharina utanför Vuxenenheten

Läs mer om våld i nära relationer och vilken hjälp du kan få här

Sidan senast granskad den 25 november 2022