Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför finns det ingen ljudsändare för utomhusvarning där jag bor?

Varför finns det ingen ljudsändare för utomhusvarning där jag bor?

Signalerna är placerade där det finns farlig verksamhet eller där det bor många människor.
Historiskt sett placerades ljudsändare ut efter andra världskriget utifrån den hotbild som fanns då. På 80- och 90-talen efter kalla krigets slut förändrades hotbilden och en del av den verksamhet som ingick i civilt försvar, inklusive utomhusvarningssystemet, nedprioriterades.

Läs mer om VMA - viktigt meddelande till allmänheten här

Sidan senast granskad den 14 mars 2022