Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Flyktingsituationen efter Rysslands invasion av Ukraina

Många ukrainare är på flykt från kriget och Sverige förbereder sig för att ta emot många av dem. Migrationsverket har börjat informera både direkt till de som anländer till Sverige och till andra målgrupper, som fastighetsägare som har bostäder som Migrationsverket kan använda för mottagande.

Information till dig som kommer från Ukraina till Sverige och Västerviks kommun

Som nyss anländ till Sverige kan du välja olika sätt att stanna på:

 • Rätt att stanna i Sverige utan visum (som turist) i 90 dagar. 
 • Rätt att Stanna i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv (Temporary Protection Directive). 
 • Rätt att söka asyl i Sverige. 

Rätt att stanna utan visum i 90 dagar

Ukrainska medborgare som har ett biometriskt hemlandspass kan vistas inom Schengenområdet i upp till 90 dagar utan att ansöka om ett visum. Dina 90 dagar började gälla den dagen du passerade EU:s yttre gräns.

Biometriskt pass är ett modernt pass med inbäddad elektronisk information. Det kallas ibland e-pass och passet bär symbolen som ser ut så här:

bild på biometrisk symbol

Väljer du att stanna i landet utan visum är kravet att du har ordnat boende och uppehälle på egen hand. Det är också rekommenderat att du har försäkring som täcker kostnader för eventuell medicinsk vård.

Efter att 90 dagar har passerat finns möjlighet att ansöka om ett förlängt besökstillstånd hos Migrationsverket.

Ansökan om att stanna enligt EU:s massflyktsdirektiv

Du som ansöker om tillstånd att stanna enligt EU:s massflyktsdirektiv har rätt till omedelbart skydd i Sverige och får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direktivet gäller dig som

 • är Ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022, 
 • har ett uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande i Ukraina, 
 • är familjemedlem till de två ovanstående.

För att kunna söka ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare. Personer som har begått brottsliga handlingar eller kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet kan inte få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Ett beviljat uppehållstillstånd gäller i ett år och kan förlängas om situationen i Ukraina inte förbättras.

Så här ansöker du

Du måste göra din ansökan direkt på ett kontor som tillhör svenska Migrationsverket. De närmaste kontoren ligger i städerna Växjö eller Norrköping. Det har kommit många personer redan och därför kan det innebära köer och lägre väntetider. Har du boende ordnat behöver du inte ansöka direkt vid inresan till Sverige utan kan vänta några dagar eller veckor.

När du ansöker ska du kunna styrka din identitet med biometriskt pass eller andra ukrainska ID-handlingar. Vid ansökan och för att bli registrerad får du lämna fingeravtryck och blir fotograferad.

Migrationsverkets kontor i Växjö

Du kan åka tåg från Kalmar centralstation till centralstationen i Växjö med det som heter ”Öresundståg”. Pass eller ID-handling gäller som biljett.

 • Adress: Norrgatan 23 i Växjö
 • Öppet: Måndag – fredag 9.00-15.00
 • Drop-in-tider. Du behöver inte boka ditt besök i förväg. Speciellt öppet för ansökan enligt massflyktsdirektivet onsdag och fredag.
Migrationsverkets kontor i Norrköping

Du kan åka tåg från Kalmar centralstation nästan fram till Norrköping med pass eller ID-handling som biljett. Åk med det som heter ”Krösatågen” till centralstationen i Linköping. Därifrån behöver du lösa biljett för att åka tåg eller buss till Norrköping.

 • Adress: Slottsgatan 82, Norrköping
 • Öppet: Måndag – fredag 9.00-15.00
 • Drop-in-tid. Du behöver inte boka ditt besök i förväg.

Det här har du rätt till efter att ha fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet:

Bostad:

Du blir erbjuden bostad på något av Migrationsverkets tillgängliga boenden. Du kan inte själv påverka eller välja var i Sverige.

Om du har en egen bostad ordnad kan du bo på denna adress utifrån vad som kallas Eget Boende (EBO)

Arbete:

Är du över 16 år har du rätt att söka arbete i Sverige.

Skola:

Barn och ungdomar under 18 år har rätt att gå i skola. Den kommun där du bosätter dig blir ansvarig för skolgången.

Ekonomiskt stöd:

Du har rätt till en daglig ersättning. Detta sköts av Migrationsverket enligt gällande regelverk.

Sjukvård:

Du har rätt till vård som inte kan vänta. Avgift för sjukvårdsbesök är subventionerad (ett läkarbesök på en hälsocentral kostar som mest 50 kr)

Ansökan om asyl

Om du är i behov av skydd kan du söka asyl i Sverige. Du kan söka asyl efter det att du fått tillstånd att stanna i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Du måste göra din ansökan direkt på ett kontor som tillhör svenska Migrationsverket och som tar emot denna typ av ansökningar. Det närmaste kontoret finns i Malmö. Det går att åka tåg till Malmö centralstation från Kalmar centralstation. Pass och ID-handling gäller som biljett.

Migrationsverkets kontor i Malmö, besöksadress: Jägersrovägen 160.

Rättigheter för asylsökande:

Under tiden du väntar på beslut om asyl får du hjälp med bostad om du behöver det. Barn under 18 år har rätt att gå skola. Du får daglig ersättning för dina levnadsomkostnader och sjukvård till subventionerad kostnad.

Om din ansökan beviljas får du tillfälligt uppehållstillstånd 13 månader upp till 3 år. För tillfället sker inga avvisningar eller utvisningar tillbaka till Ukraina.

bild på karta med Kalmar län med Malmö utpekat

Resa med buss och tåg i Kalmar län och södra Sverige

Alla med pass eller ID-handling från Ukraina åker gratis buss och tåg i Kalmar län. ID-handling gäller som biljett. Det gäller också angränsande län i södra Sverige. Kalmar län:

bild på karta med vägar i Kalmar län och övriga sydöstra Sverige

Fakta:

Läs mer om att resa med kollektivtrafik på webbplatsen för Kalmar Länstrafik på www.kalmarlanstrafik.se eller genom att följa QR-koden här. Information finns på engelska och ukrainska.

bild på qr-kod till sida om kollektivtrafik

Kalmar länstrafiks webbsida

Mer information

Migrationsverket

Läs mer om vad som gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se eller genom att följa QR-koden här. Information finns på engelska, ukrainska och ryska.

bild på qr-kod till migrationsverkets sida

Migrationsverkets webbplats

Information om Sverige

På webbplatsen www.informationsverige.se kan du läsa mer om Sverige och det svenska samhället. Information finns på engelska och ryska.

bild på qr-kod till informationsverige

Webbplatsen Information Sverige - guiden till det svenska samhället

Information sammanställd av Länsstyrelsen Kalmar län 10 mars 2022. Observera att innehåll i denna information kan komma att ändras (till exempel öppettider).

Migrationsverket söker fler bostadsplatser

Med anledning av situationen i Ukraina söker nu Migrationsverket flera bostadsplatser i första hand i närheten av myndighetens befintliga kontor (nära Västervik finns exempelvis kontor i Norrköping och Växjö). Migrationsverket ber dig som är privatperson och vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt att avstå från att kontakta Migrationsverket med dessa frågor. 

Här hittar du mer information om och inmatningsformulär för Migrationsverkets behov av bostäder

Sidan senast granskad den 28 mars 2022