Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad gör Västerviks kommun med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Sverige?

Vad gör Västerviks kommun med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Sverige?

Kommunledningen följer utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Sverige noga och ser bland annat över beredskapen vid en eventuell flyktingström. Kommunens uppdrag är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Vi gör det bland annat genom att samarbeta med och föra vidare information från andra myndigheter. Västerviks kommun är en del i totalförsvaret och bedriver ett kontinuerligt arbete med krisberedskap.

Läs mer om kris och beredskap i kommunen här

Sidan senast granskad den 14 mars 2022