Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad gäller för personer som kommer som flyktingar från Ukraina till Sverige?

Vad gäller för personer som kommer som flyktingar från Ukraina till Sverige?

Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar. Det betyder att du som är ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste du ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden du ska stanna.
Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum. Efter 90 dagar i Sverige finns möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Direkt vid ansökan kan du just nu få hjälp med mat och någonstans att bo, om du har ett akut behov av det. När du har fått ditt tillstånd har du förutom mat och boende rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att ansöka kommer du att behöva registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett servicekontor hos Migrationsverket. Det närmaste servicekontoret från Västervik ligger i Norrköping. Du kommer även få lämna fingeravtryck och fotograferas som en del av registreringsprocessen.

Resa till Migrationsverkets servicekontor behöver du ordna själv, med exempelvis kollektivtrafik.

Läs mer information om vad som gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina hos Migrationsverket här, där finns också översättningar till bland annat Ukrainska

Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller:

  • ukrainska medborgare som var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • personer som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.
Sidan senast granskad den 14 mars 2022