Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur ska kommunen klara livsmedelsförsörjningen i skola och omsorg, om krisen kommer?

Hur ska kommunen klara livsmedelsförsörjningen i skola och omsorg, om krisen kommer?

Det finns en krisorganisation i Västerviks kommun som har vana och övning i att hantera kriser. Både inom skolan och omsorgen finns planer för att till exempel kunna omfördela resurser och justera menyerna för att kunna leverera måltider trots störningar.

Sidan senast granskad den 14 mars 2022