Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kan jag bli deltidsbrandman fast jag har diabetes, ADHD, astma eller någon annan sjukdom eller diagnos?

Kan jag bli deltidsbrandman fast jag har diabetes, ADHD, astma eller någon annan sjukdom eller diagnos?

Du kommer att genomgå en medicinsk kontroll av en läkare innan och under din anställning hos oss. Läkaren gör sedan en bedömning om du är tjänstbar, det finns dock sjukdomar som gör att du inte kan bli aktuell för en anställning. 

Sidan senast granskad den 17 mars 2022