Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vill du jobba som deltidsbrandman?

Larmet går, pulsen stiger och du vet aldrig vad som väntar: trafikolycka, brand, hjärtstopp eller vattenläcka? Visst låter det spännande! Och viktigt. Som deltidsbrandman inom räddningstjänsten gör du en viktig samhällsinsats var fjärde vecka. Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en gemenskap hos oss på räddningstjänsten, får en värdefull utbildning med regelbunden övning och ett rejält tillskott i hushållskassan.

Här kan du lämna en intresseanmälan till att bli deltidsbrandman

Läs om Christer som ställer upp för Loftahammar och räddar liv som deltidsbrandman

En olycka eller ett hjärtstopp är lika allvarligt här som inne i Västervik. Skillnaden är att det tar längre tid innan hjälpen kommer. Vi deltidsbrandmän kan vara skillnaden mellan liv och död, Christer deltidsbrandman i Loftahammar

Christer utanför brandstationen i Loftahammar

Att vara räddningspersonal i beredskap, eller deltidsbrandman som det även kallas, innebär att du har ett ordinarie arbete eller studier som du får gå ifrån när det går larm. Inom fem till tio minuter från larm ska du byta till larmkläder och sitta i ett av stationens räddningsfordon. Du måste därför bo och/eller arbeta relativt nära räddningsstationen.

Alla förväntar sig snabb och professionell hjälp när olyckan är framme. För att detta ska vara möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Som deltidsbrandman är du en viktig resurs för räddningstjänsten i hela kommunen.

Du har många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. Du rycker ut vid larm under de veckor du har beredskap. Det kan handla om olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Under den vecka du har beredskap ingår också till exempel övningar och materielvård. Övriga veckor är du generellt sett ledig från ditt uppdrag som deltidsbrandman.

Som deltidsanställd brandman i kommunen blir du en viktig resurs för medborgarnas säkerhet och trygghet på just din ort. Din kunskap är också en ovärderlig tillgång i din huvudanställning och i din hemmiljö.

Grundkrav

Vi söker dig som:

 • Är över 18 år.
 • Är frisk, vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar din fysiska förmåga.
 • Har god kondition. De flesta kan mer än de tror. Vi kan hjälpa dig med ett träningsprogram om du behöver förbättra dig inom något visst område.
 • Kan simma.
 • Inte är rädd för mörker eller höjder.
 • Gillar lagarbete.
 • Är stresstålig.
 • Har körkort med minst B-behörighet.
 • Bor eller jobbar så du kan ta dig till brandstationen inom 5-7 minuter.
 • Har godkännande från din arbetsgivare. Att vara deltidsbrandman är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap ungefär var fjärde vecka. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Tar på sig larmkläder

Utbildning du har nytta av i övriga livet

Innan du kan börja som deltidsbrandman behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och innehåller mycket du kan ha nytta av även i ditt ordinarie arbets- och privatliv.

Du som blir anställd som deltidsbrandman får utbildningen betald. Vi ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från din ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Bor och arbetar på den ort du tjänstgör i

För att kunna arbeta som deltidsbrandman krävs att du bor och arbetar på den ort du tjänstgör i. Inom Västerviks kommun finns sex räddningsstyrkor bemannade med deltidsbrandmän:

 • Västervik
 • Överum
 • Gamleby
 • Loftahammar
 • Ankarsrum
 • Hjorted

En samhällsinsats vid sidan av ditt ordinarie arbete

Att vara deltidsbrandman är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap ungefär var fjärde vecka. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Dessutom behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden.

För att kunna vara ledig för att göra insatser och medverka i övningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Ersättning

Räddningstjänsten i Västerviks kommun betalar ersättning enligt kollektivavtal för beredskapen och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar. Den genomsnittliga ersättningen under ett år uppgår till omkring 80 000 kronor före skatt.

Två personer och ett barn i en brandbil

Sidan senast granskad den 13 april 2023