Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Brandrisk

Gräsbrand

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk. Här kan du läsa om aktuell brandrisk i Västerviks kommun.

Räddningstjänsten gör under sommaren regelbundna brandriskprognoser. Dessa visar hur torrt det är i skog och mark och vilken risk det finns för brand utomhus. Prognosen bygger på värden från SMHI. Dessa värden uppdateras dagligen med uppgifter om nederbörd, lufttemperatur, luft- och markfuktighet och vindhastighet.

Brandriskvärden anges i en sexgradig skala.

  • Brandriskvärde 1, 2, 3: Eldning sker under eget ansvar.
  • Brandriskvärde 4: Olämpligt att elda.
  • Brandriskvärde 5: Mycket olämpligt att elda.
  • Brandriskvärde 6: Extremt olämpligt att elda. Ofta samtidigt eldningsförbud.

Eldningsförbud: Förbjudet att elda.

I detaljplanerat område i Västerviks kommun råder eldningsförbud från 2 maj till och med 29 september. Vid eldningsförbud är det tillåtet att grilla i avsedd anordning i din egen trädgård eller annan av kommunen iordningställd grillplats.

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Brandriskappen är aktiv mellan april och september.

 

Sidan senast granskad den 31 augusti 2022
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Bli deltidsbrandman - RIB

Bli deltidsbrandman

Kontakt

Postadress:
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 593 80 Västervik
Besöksadress:
Östersjövägen 4, Västervik

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge
0490-25 57 80

Sotning

Specialisthandläggare
Roger Landelius
0490-25 57 82
Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist
0490-25 57 86

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist
0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius
0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
0490-254022

Grannsamverkan

Jacob Sundell
0490-25 57 91

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge
0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldsbevakande extremism

Räddningschef
Joakim Jansson
0490-25 57 98
Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
0490-254022

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
0490-255752