Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Brandrisk

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av stor brandrisk. Här kan du läsa om aktuell brandrisk i Västerviks kommun.

Räddningstjänsten gör under sommaren regelbundna brandriskprognoser. Dessa visar hur torrt det är i skog och mark och vilken risk det finns för brand utomhus. Prognosen bygger på värden från SMHI. Dessa värden uppdateras dagligen med uppgifter om nederbörd, lufttemperatur, luft- och markfuktighet och vindhastighet.

Brandriskvärden anges i en sexgradig skala.

  • Brandriskvärde 1, 2, 3: Eldning sker under eget ansvar.
  • Brandriskvärde 4: Olämpligt att elda.
  • Brandriskvärde 5: Mycket olämpligt att elda.
  • Brandriskvärde 5E: Extremt olämpligt att elda. Ofta samtidigt eldningsförbud.

Eldningsförbud: Förbjudet att elda.

I detaljplanerat område i Västerviks kommun råder eldningsförbud från 2 maj till och med 29 september. Vid eldningsförbud är det tillåtet att grilla i avsedd anordning i din egen trädgård eller annan av kommunen iordningställd grillplats.

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Brandriskappen är aktiv mellan april och september.

Detta gäller från och med 2 augusti 2023 klockan 12.00:

bild med text förbud mot eldning i skog och mark i västerviks kommun borttaget

 

Sidan senast granskad den 2 augusti 2023