Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Separation, skilsmässa

När föräldrar genomgår en separation eller skilsmässa kan flera funderingar och frågor uppstå runt barnen. Familjerätten hjälper föräldrar att enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Allt för barnens bästa.

SES – Samarbete efter skilsmässa

Låt oss hjälpa dig att hantera din separation med vår nya tjänst SES – Samarbete efter skilsmässa. SES är ett digitalt och interaktivt verktyg som erbjuds av Västerviks kommun. Det ska hjälpa föräldrar att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation.

Logotyp SES

Så fungerar tjänsten

SES är ett kostnadsfritt stöd som syftar till att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation. Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 moduler. Utbildningsmaterialet finns på svenska och arabiska.

Det tar cirka 30 minuter att genomföra grundmodulen. Den kompletteras sedan med flera andra avsnitt. Avsnitten är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempelvis verktyg för självreflektion, hantering av barnens reaktioner och för hur du kan tänka kring olika val som du gör i samband med en separation.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet och du kan logga in hur många gånger du vill. Kommuninvånare får tillgång till SES, utan väntetid, av Västerviks kommun. På denna sida finns länkar till webbplatsen SES där du kan skapa ett eget konto och därefter använda tjänsten.

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa (SES) kan du som invånare i Västerviks kommun få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär för föräldrar och barn.

Skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa (äktenskapsskillnad) på egen hand eller gemensamt med din maka/make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Mer information om skilsmässa finns på Sveriges domstolars webbplats.

Barn vid skilsmässa

Barn och ungdomar har ofta lätt att känna skuld vid en skilsmässa. Hos Familjeenheten kan ni få stöd, exempelvis genom en stödgrupp för barn som har föräldrar vilka genomgår eller genomgått en separation.

Familjerätten

Familjerätten hjälper till om ni har barn tillsammans och behöver stöd för att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för era barn. Hos oss kan ni få samarbetssamtal, göra överenskommelser och teckna juridiskt bindande avtal.

Sidan senast granskad den 21 november 2023