Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad gör jag om det inte fungerar?

Vad gör jag om det inte fungerar?

Familjehemssekreterarna finns tillgängliga för dig för att få råd och stöd. Det finns också alltid en barnhandläggare som fattar beslut i ärendet. I vissa fall kan det bli nödvändigt med en omplacering om man inte kan hjälpa barnet på bästa sätt eller om det inte fungerar för den egna familjen.

Sidan senast granskad den 17 maj 2024