Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad gäller för en placering om det redan finns barn i familjehemmet?

Vad gäller för en placering om det redan finns barn i familjehemmet?

Det är möjligt för ett familjehem att ha flera placerade barn om det bedöms lämpligt. Ett samråd ska ske mellan kommuner och familjehemmen ska först ha en diskussion med den kommun som redan har en placering innan man tar emot något mer barn.

Sidan senast granskad den 17 maj 2024