Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kan jag vara sjukskriven och bli familjehem?

Kan jag vara sjukskriven och bli familjehem?

Du ska helst inte vara långtidssjukskriven om du vill bli familjehem. Under tiden du är familjehem kan du vara sjukskriven från ditt ordinarie arbete. Att vara familjehem innebär att du har ett uppdrag från socialtjänsten.

Sidan senast granskad den 17 maj 2024