Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur länge får barnet stanna?

Hur länge får barnet stanna?

Barnet får stanna tills målet med placeringen är uppfyllt, det vill säga, att barnet ska ha fått sina behov tillgodosedda. Det ser olika ut, en del stannar kort tid medan en del är kvar som längst tills barnet är 18 år eller har gått ut gymnasiet. Det är på ungefär samma sätt som föräldrabalken är utformad vad gäller föräldraansvar. En del flyttar hem till sina föräldrar när situationen är bättre hemma och en del blir vårdnadsöverflyttade till sina familjehem.

Sidan senast granskad den 17 maj 2024