Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föreningen Norden

Ända sedan 1940-talet har Föreningen Norden och Västerviks kommun bedrivit samarbete med vänorter i de nordiska grannländerna. Bamble i Norge, Närpes i Finland och Akranes på Island är vänorter.

Samarbetet i vänortskedjan sker vanligtvis vid vänortsstämman vart tredje år. Vid stämmorna träffas medlemmarna från vänorterna och kommunrepresentanter för erfarenhetsutbyte och diskuterar frågor som kan utvecklas på den egna orten. I juni 2022 hölls vänortsstämma i Västervik. Tema för vänortsstämman var klimat och hållbarhet, utbildning och kompetensförsörjning samt näringsliv. Programmet för stämman innehöll även kulturella inslag.

Nationellt sett har Föreningen Norden funnits sedan 1919. Den nationella föreningen bildades med syftet att skapa ett mångkulturellt och fredligt Europa. I november 2018 firade Föreningen Norden i Västervik 75-årsjubileum. 

Föreningen Norden har ett ungdomsförbund och en ungdomsförening finns i Västervik. Under 2022 var det även en ungdomsstämma i Västervik. Ungdomar från vänorterna besökte Västervik under 5 dagar, bodde hos värdfamiljer, fick vara med i skolan och deltog i olika aktiviteter. Vänorterna turas om att hålla i stämmorna, 2016 var ungdomsstämman i Bamble, Norge och 2018 i Närpes, Finland.

Nordens plats finns sedan november 2018 i Stadsparken. Platsen invigdes under föreningens 75-årsjubileum.

Nordisk flaggning sker vid Nordens plats varje år på Nordens dag den 23 mars.

Föreningen Nordens vänorter och nationaldagar

  • Akranes, Island, 17 juni
  • Bamble, Norge, 17 maj
  • Närpes, Finland, 6 december

Vill du veta mer? Gå in på www.norden.se

Välkommen som medlem!

Sidan senast granskad den 11 mars 2022
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl