Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föreningen Norden

Ända sedan 1940-talet har Föreningen Norden och Västerviks kommun bedrivit samarbete med vänorter i de nordiska grannländerna. Närpes i Finland och Akranes på Island är vänorter.  Langeskov är en ny vänort till Föreningen Norden sedan 2022. 

Samarbetet i vänortskedjan sker vid vänortsstämmor vart tredje år och vid andra träffar och kontakter däremellan. Vid stämmorna träffas medlemmarna från vänorterna och kommunrepresentanter för erfarenhetsutbyte och diskuterar frågor som kan utvecklas på den egna orten. I juni 2022 hölls vänortsstämma i Västervik. Tema för vänortsstämman var klimat och hållbarhet, utbildning och kompetensförsörjning samt näringsliv. Programmet för stämman innehöll även kulturella inslag.

Nationellt sett har Föreningen Norden funnits sedan 1919. Den nationella föreningen bildades med syftet att skapa ett mångkulturellt och fredligt Europa. Västerviks Norden-förening startade sin verksamhet 1943.

Föreningen Norden har ett ungdomsförbund och en ungdomsförening finns i Västervik. Ungdomsstämmor sker vartannat år och då träffas 4 ungdomar från vaje vänort. Under 2022 var Västervik värd för ungdomsstämman. Ungdomar från vänorterna besökte Västervik under 5 dagar, bodde hos värdfamiljer, fick vara med i skolan och deltog i olika aktiviteter. Vänorterna turas om att hålla i stämmorna. I september 2024 är det en planerad ungdomsstämma i Akranes, Island.

Nordens plats finns sedan november 2018 i Stadsparken. Platsen invigdes under föreningens 75-årsjubileum.

Nordisk flaggning sker vid Nordens plats varje år på Nordens dag den 23 mars.

Föreningen Nordens vänorter och nationaldagar

  • Langskov, Danmark, 5 juni
  • Akranes, Island, 17 juni
  • Närpes, Finland, 6 december
Sidan senast granskad den 28 februari 2024