Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föreningen Norden

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ända sedan 1940-talet har Föreningen Norden och Västerviks kommun bedrivit vänortssamarbete med Bamble, Tönder, Närpes och Akranes.

Samarbetet i vänortskedjan sker vanligtvis vid vänortsstämman vart tredje år. 2017 var vänortsstämman i Akranes, Island.  Nästa vänortsstämma är Västervik värd för och den är planerad till 2020. Vid stämmorna träffas medlemmarna från vänorterna för erfarenhetsutbyte och diskuterar frågor som kan utvecklas på den egna orten. "Egen kompetensförsörjning i samverkan" är temat som kommer att lyftas särskilt under Föreningen Nordens 75-årsjubileum, i november 2018.

Nationellt sett har Föreningen Norden funnits sedan 1919. Den nationella föreningen bildades 1919 med syftet att skapa ett mångkulturellt och fredligt Europa.

Föreningen Norden har ett ungdomsförbund och nyligen har en ungdomsförening bildats i Västervik. Under 2020 kommer ungdomar från vänorterna till Sverige och Västervik när en ungdomsstämma arrangeras. Vänorterna turas om att hålla i stämmorna, 2016 var ungdomsstämman i Bamble, Norge och den senaste stämman hölls i september 2018 i Närpes, Finland.

Nordens plats finns sedan november 2018 i Stadsparken.

Nordisk flaggning sker vid Nordens plats varje år på Nordens dag den 23 mars.

Föreningen Nordens vänorter och nationaldagar

  • Akranes, Island, 17 juni
  • Bamble, Norge, 17 maj
  • Närpes, Finland, 6 december
  • Tönder, Danmark, 16 april 

Vill du veta mer? Gå in på www.norden.se

Välkommen som medlem!

Sidan senast granskad den 13 november 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.