Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rådgivning och stöd

Driver du företag och behöver hjälp att komma i kontakt med rätt del av Västerviks kommun? Har du ett ärende eller en idé som du vill diskutera med en expert? Vill du utveckla ditt företag?

Här erbjuder vi tjänster för att ta ditt företagande till nästa nivå. Näringslivsavdelningen kan genom sina samverkanspartners bland annat hjälpa dig med:

  • Kostnadsfri rådgivning för dig som är ny företagare
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Finansiering
  • Internationella affärer
  • Innovation, nya idéer
  • Forskning och utveckling
  • Inkubator, erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag
  • Energirådgivning

Är du intresserad av rådgivning och stöd? Kontakta kommunens näringslivsutvecklare Camilla Janbring. Hon hänvisar dig rätt!

Filtrering

Filtrera på en eller flera kategorier. Du kan välja en eller flera.
Filtreringsalternativ

Tjänstegrupp

Atrinova Affärsutveckling

Arbetar med att stödja nya idéer och underlätta tillväxten och lönsamheten hos nystartade företag. Erbjuder starta eget-utbildning och kostnadsfri rådgivning för dig som är ny företagare.

Nyföretagarrådgivning, Inkubator

Almi

Verksamheten omfattar rådgivning och finansiering, såväl lån som ägarkapital, i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag.

Affärs- och verksamhetsutveckling, Finansiering

Campus Västervik

Erbjuder högre utbildning och forskning för att uppnå en lokal kompetensförsörjning i balans med arbetsmarknadens behov. Är en del av Västerviks kommun.

Affärs- och verksamhetsutveckling, Forskning och utveckling

RISE Research Institutes of Sweden

Hjälper företag med hållbara omställningar för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft. Finns på Campus Västervik.

Affärs- och verksamhetsutveckling, Forskning och utveckling

Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län

Erbjuder tjänster för ökad konkurrenskraft, samverkan och kompetensutveckling för industriföretag.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Kick Capital

Ett investeringsbolag för affärsänglar, privatpersoner som investerar i nya företag. Investeringarna riktas främst mot unga företagare och tillväxtföretag med kapital och nätverk i sydöstra Sverige.

Finansiering

Investerare Sydost

Arbetar med affärsänglar, privatpersoner som satsar sitt kapital i nystartade företag.

Finansiering

Tillväxtverket

Skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, ökad innovation, omställningsförmåga och en hållbar utveckling i hela landet.

Finansiering

Regional utveckling Kalmar län

Arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat företagsstöd, näringsliv och innovation, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategi och besöksnäring.

Finansiering

Exportkreditnämnden

Försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt vid internationella affärer.

Internationella affärer

Svensk Exportkredit

Finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.

Internationella affärer

Enterprise Europe Network

Internationellt affärsnätverk som hjälper små och medelstora företag att hitta nya affärskontakter och växa på nya marknader.

Internationella affärer

Business Sweden

Hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning, och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Internationella affärer

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Sveriges största kunskapsbank om internationell handel. Erbjuder företag effektiv hantering av ansökningar om olika handelsdokument. Ordnar även aktiviteter såsom företagsbesök, nätverksträffar och ut...

Internationella affärer

Kalmar Science Park

Kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Erbjuder stöd genom experter, coachning, träffar, föreläsningar och utvecklingsprogram.

Inkubator

Energirådgivare på Västerviks kommun

Tipsar om energieffektivisering till en lönsam affär.

Energirådgivning

Energikontor Syd

Rådgivning och utbildning inom förnybar energi och energieffektivisering.

Energirådgivning

Energimyndigheten

Stöd och vägledning inom energieffektivisering. Har du en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? I så fall kan du genom Energimyndigheten...

Affärs- och verksamhetsutveckling, Finansiering, Energirådgivning

Sidan senast granskad den 12 december 2023