Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolbibliotek

Skolbiblioteket är beläget i stora skolbyggnaden på våningen Skonaren (plan 3 från entrén). Det luftiga skolbiblioteket har högt i tak. Det är öppet upp till plan 4 där ”personalrummet hyllan” ligger.

På skolbiblioteket arbetar en skolbibliotekarie fem timmar en dag i veckan. Klasserna har möjlighet att boka tid med bibliotekarien. Detta för att få hjälp, tips och råd vid lån av böcker. Varje ny förstaklass får ett bibliotekskort och en introduktion i bibliotekskunskap. Övriga klasser får ständig support med lån och bibliotekskunskap. De får också lästips. De flesta böcker går att låna hem. Lånetiden är fyra veckor.

Anslag & bestånd

Till skolbiblioteket på Marieborgsskolan köps media för ca 20 000 kr/år. Här finns bilderböcker, kapitelböcker för alla åldrar och speciella hyllor för lättlästa böcker. Det finns också hästböcker, fantasy och faktaböcker. Biblioteket har ca 2500 egna böcker och har också tillgång till kommunbibliotekets hela bestånd. För elever med särskilda behov har skolbiblioteket möjlighet att ladda ner talböcker.

Besök på stadsbiblioteket

Under årskurs sex har klasserna möjlighet att besöka stadsbiblioteket tillsammans med skolbibliotekarien. Då kan de fördjupa sin förmåga att använda ett stort bibliotek. Man övar på att använda bibliotekets katalog Algot. Eleverna lär sig också hur böcker och andra media är organiserade och får tips på läsning.

Biblioteksråd

Cirka två gånger per termin samlas representanter från varje klass för att ha biblioteksråd. Syftet är att eleverna ska känna delaktighet. De ska känna att de har inflytande över bibliotekets verksamhet. De får möjlighet att lämna inköpsförslag, diskutera böcker och påverka utformningen av biblioteksmiljön. De kan också anordna aktiviteter så som läsecirklar och teckningstävlingar m.m.

Sidan senast granskad den 23 oktober 2013