Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetslag/Klassens hemsida

Små arbetslag är en förutsättning. Detta för att kunna möta alla elever på rätt nivå. Vår verksamhet är indelad i sju arbetslag, varav ett administrativt och ett resurscentrum. Övriga arbetslag består av två till fem klasser i varje lag. Ett arbetslag arbetar över alla åldrar för elever med speciella funktionsvariationer. 

Centrala beslut fattas av ledningsgruppen. Ledningsgruppen har representanter från arbetslagen tillsammans med rektor och planeringsansvariga. Bibliotek, IT och Resurscentrum är andra delar av skolan. De är väl fungerande och en viktigt del i elevens arbete.

Arbetslag 1

Telefon 010-355 45 31
Hanna Ohlsson (arbetslagsledare) SVA
Nina Ström Eliasson EN, SV
Eva Enwall, SO, SV
Erika Lönnberg, MA, NO
Katarzyna Uminska MU
Mariam Ibrahim, studiehandledning
Marie-Louise Appelqvist BL, TK
Johan Laag, MA, SL, NO
Oscar Svensson, IDH

Arbetslag 2

Telefon 010-355 45 25
Vendela Eriksson (arbetslagsledare) SVA
Martin Idlund NO
Nasrat Abboud EN, MA
Helene Svensson EN, SV
Anna Solli, Tyska, SV Victor Mellberg, IDH
Rodolfo Aguilera Heredia Spanska
Josefin Birkby BL, EN
Alexander Linnér SO

Arbetslag 3

Telefon 010-355 45 26
Isabelle Linnér (arbetslagsledare) MA, NO
Lise-Lott Gustafsson Moschiri BL, TK
Jonna Henriksson, HKK
Martin Adolfsson SO
Kerstin K-Wilke EN, SV
Leif Nachtweij, IDH
Fabienne Raco Franska
Michael Zanderholm, EN, SV
Mikael Wallman Träslöjd

Arbetslag 4

Nicole Holst (arbetslagsledare) MA; NO Jessica Boll SO, SV
Eleni Hantzaridou Textilslöjd
Agneta Hestholm Textilslöjd
Carolina Aguilera Mattar Spanska

Arbetslag 5g

Telefon 010-355 45 27
Telefon 010-355 45 29
Jenny Persson (arbetslagsledare 7-9g) elevassistent
Maria Lachan EN, SV
Angi Åström SO
Ronja Iserstål Lärarass
Carina Johansson Elevass
Helene Alfonsson Lärare i Anpassad grundskola
Therese Forsberg Lärarass.
Sara Ingelsjö Alfonsson Lärare i Anpassad grundskola
Johanna Jonsson MA, NO
Kenth Hirdeland Elevass

Arbetslag 6
Resurscentrum

Anna Krook (arbetslagsledare) 
Andreas Iordaninis
Eva Önell Genberg 
Slavica Papic 
Albina Imsirovic
Muhamad Sumeh

Arbetslag 7
Administration/Elevhälsa

Linda Albinsson (arbetslagsledare)
Karen Mårtensson 
Helen Lundgren 
Linda Gabrielsson
Oscar Svensson 
Ulrika Persson
Lotta Wessman

Sidan senast granskad den 1 mars 2023