Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lovskola

Lovskola

Läsåret 2023-24 anordnar Ludvigsborgsskolan lovskola på höst-, sport- och påsklovet.
Vi har även en kommungemensam sommarskola.

Vi erbjuder lovskola i företrädesvis kärnämnena matte, svenska/svenska som andra språk och engelska. Lovskolan riktar sig till de elever som har fått, eller riskerar att få, F i något av dessa ämnen.

Lovskolan genomförs mellan kl. 09:00-12:00, lättare mellanmål serveras.                                      Lovskolan är inte obligatorisk, men anmälan, som görs till mentor, är bindande.

Sidan senast granskad den 13 september 2023