Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolbibliotek

Gunnebo skolbibliotek

På skolan har vi ett eget bibliotek. Alla barn och elever från förskolan upp till årskurs 6 besöker biblioteket och har möjlighet att låna böcker regelbundet varje vecka.

Varje år köper vi kontinuerligt in nya böcker och vi utgår mycket ifrån vad eleverna vill läsa och deras önskningar. Vi har även möjlighet att fjärrlåna böcker från stadsbiblioteket.

På vårt bibliotek finns bilderböcker, kapitelböcker, lättlästa böcker och faktaböcker. Vi har även möjlighet att ladda ner talböcker för de elever som har behov av det. 

Sidan senast granskad den 16 april 2014