Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Karstorps verksamhetsområde

UPPSTART. Inom Karstorps verksamhetsområde pågår ett arbete med att ta fram en idéstudie. Studien ska utmynna i ett koncept för områdets framtida utformning, användning och utveckling.

Karstorps verksamhetsområde är ett delvis utbyggt verksamhetsområde som utvecklats successivt med en blandning av verksamheter, allt från större produktionsindustri till mindre företag. Området  ligger i sydvästra delen av Västervik, cirka 1 kilometer från Västerviks centrum.

Idéstudien är en del av projektet kring en ny Södra infart. Om en Södra infart byggs kommer den att ansluta till Västervik via Dichmansgatan som går genom Karstorps verksamhetsområde. Karstorps verksamhetsområde ligger idag i utkanten av Västervik, men kommer med en potentiell ny Södra infart att bli en ny entré till Västervik.

Syftet med idéstudien är att utreda hur området ska utvecklas som ny potentiell entré till Västerviks stad. Studien ska utmynna i ett koncept för områdets utformning, användning och utveckling med förslag på nya tomter, lämpliga funktioner och verksamheter, utformning av gator, dagvattenhantering, infrastruktur, med mera.

Nästa steg

I nuläget pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag för idéstudien. Nästa steg är att arbeta fram idéstudien med koncept för Karstorpsområdets utveckling, utformning och användning.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 010-355 40 84.

Sidan senast granskad den 7 juli 2021