Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Byalag och föreningar

I Västerviks kommun finns många lokala föreningar som arbetar med att förbättra sitt samhälle. Det är en stor resurs för hela kommunen.

En samhällsförening eller ett byalag är en viktig part för att skapa trivsel i en bygd. Vissa föreningar arbetar med att arrangera fritidsaktiviteter för bygdens medlemmar. Andra har fokus på bygdens utveckling och driver projekt. Oavsett vilken inriktning föreningen har så är det en tillgång för kommun och invånare.

I Västerviks kommun har vi runt 25 stycken samhällsföreningar. Dessa täcker in i stort sätt hela kommunens yta. Föreningarnas verksamhet varierar. Några av dem gör följande:

  • Fritidsaktiviteter för barn och vuxna.
  • Aktiviteter vid högtider, som jul och midsommar.
  • Trivselaktiviteter som cafémöten och liknande.
  • Sköter om badplats och fotbollsplaner. 
  • Undersöker och genomför utvecklingsinsatser på egen hand och i dialog med kommunen. 

Vissa av föreningarna har egna hemsidor. Länkar till dessa hittar du här intill. 

Sidan senast granskad den 15 april 2024