Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2022 – med fokus på mat och matlagning

2022-09-28

Den 26 september till 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

MSB leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets IT-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat. Människors kännedom om lokala risker behöver också öka.

Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara beredd på att ta ansvar för att hålla sig varm och mätt och för att kunna hjälpa andra Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att vi alla engagerar oss där vi kan - fyll på ditt krisskafferi, ha vatten på dunk, kom överens med dina grannar om att ni ska hjälpas åt. Små saker som gör stor skillnad, säger Andrea Brändström, säkerhetsskyddschef i Västerviks kommun.

De här aktiviteterna kommer Västerviks kommun och Räddningstjänsten i Västerviks kommun att genomföra i samarbete med FRG – Frivilliga Resursgruppen och Bilkåren.

Fredag 30 september:

  • Västerviks kommuns kostenhet serverar svensk lunchmat (Korv Stroganoff på svensk kycklingkorv och svenskt matvete) på Västerviks Gymnasium och genomför informationsinsatser för skolans elever om hur vi får tag på och lagar mat under kris.
  • Informationsbord om hemberedskap, klockan 10-13, Gamleby Köpcentrum, FRG.

Lördag 1 oktober:

  • Informationsbord om hemberedskap, klockan 10-13, Stora Torget Västervik, FRG, Bilkåren och Räddningstjänsten.

Vi vet att förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap. Därför ser vi fram mot att delta i Krisberedskapsveckan, säger Andrea Brändström avslutande.

För mer information om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan läs mer på:

www.vastervik.se/krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan sedan 2017, läs mer på MSB:s webbplats:

www.msb.se/krisberedskapsveckan

Sidan senast granskad den 28 september 2022