Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trygghetsundersökning visar att kommuninvånarna känner sig relativt trygga i Västerviks kommun

2022-11-16

Polisens och Västerviks kommuns lokala trygghetsmätning genomförs en gång om året och nu är 2022 års resultat klart. Boende i Västerviks kommun svarar på frågor om sin utsatthet för olika typer av brott och upplevelse av trygghet och resultatet visar att kommuninvånarna känner sig relativt trygga i Västerviks kommun.

Undersökningen ger en bild av hur invånarna i Västerviks kommun upplever brottsligheten och tryggheten i sin kommun och ger möjlighet att följa den här utvecklingen över tid. Frågorna handlar bland annat om hur trygg eller otrygg man känner sig ute sent om kvällen, om man varit utsatt för brott det senaste året eller känner sig orolig för att utsättas för brott och om upplevda ordningsstörningar som nedskräpning och buskörning.

Enkäten har gått ut till 300 slumpvis utvalda personer i kommunens landsbygd och lika många till personer bosatta i tätorten. Svarsfrekvensen var 69 procent, det vill säga cirka 400 respondenter. Svaren i enkäten ger ett så kallat problemindex mellan 0 och 6. Ju lägre index desto större upplevd trygghet. Årets problemindex har ökat lite från förra året (1,24 jämfört med 1.16) men lägre än problemindexen 2016-2018. I jämförelse med de andra kommunerna i lokalpolisområde Västervik (Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås) har Västerviks kommun de invånare som känner sig mest trygga.

- Den årliga trygghetsundersökningen blir en viktig del av vår gemensamma lägesbild. Den ger oss värdefull information om hur medborgarna upplever sin situation på olika platser i kommunen, säger Viktor Haglind, kommunpolis i Västervik. Han fortsätter:
- Lägesbilden tar vi med oss när vi inriktar och prioriterar våra resurser.

Tittar man lite djupare på siffrorna kan man sammanfatta resultaten så här:
Landsbygdsborna är tryggare än boende i tätorten (0.73 jämfört med 1.41) och män är tryggare än kvinnor (0.95 jämfört med 1.41). Äldre, 65+, är tryggare än yngre, 20-29 år (0.78 jämfört med 2.38). De allra mest trygga grupperna är unga pojkar, 16-19 år, i tätorten och äldre kvinnor på landsbygden (båda 0.46) och den mest otrygga gruppen är yngre kvinnor 20-29 år i tätorten (3.68).

- Det är fint att se att Västerviksborna känner sig relativt trygga i sin kommun. Inom kommunkoncernen har vi möjlighet att jobba brottsförebyggande på många fronter – vi ansvarar för att ha en skola som rustar barnen med kunskap och framtidstro, en socialtjänst som skyddar och stöttar utsatta och en samhällsplanering som skapar trygga mötesplatser och motverkar segregation, säger Västerviks kommuns säkerhetssamordnare Anna Norén.
- Ett tillitsfullt samhälle skapar vi alla tillsammans och jag är särskilt glad för den goda samverkan vi har med polisen här i Västervik.

Sidan senast granskad den 16 november 2022