Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Röjning av skog i Kvännaren

2022-07-05

Med start i augusti ska kommunen slutföra det skogliga projektet längs Kvännaren i Västervik som påbörjades under vintern. Projektet innefattar röjning och huggning av skog i området. Syftet är att gynna de naturvärden som finns och öka andelen betesmark i området. Skogen ska även bli trevligare att vistas i och titta på.

Åtgärder kommer att göras mellan smalspåret och sjön Kvännaren på kommunens mark i anslutning till Herrhagen och Långhagen. På kartan ser du de områden som berörs inringade med en röd linje och markerade med ritade träd. 

Karta över Kvännaren med markering över områden som ska röjas.

Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta
Skogsförvaltare Västerviks kommun
Jonas Bengtsson, BESA Skogskonsult AB
070-642 95 01
jonas@besaskogskonsult.se

Sidan senast granskad den 5 juli 2022