Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Otjänligt vatten i Storsjö

2022-09-30

Vår kemiska provtagning visar på otjänligt vatten i Storsjö.

Vi tar regelbundet prover på vårt dricksvatten och när analyssvaren visar på otjäntligt vatten aktiverar vi vår nödvattenplan.

Under tiden som vi arbetar med att att få ett godkänt vatten ställer vi ut vattentankar där boende kan hämta dricksvatten för dryck och matlagning. Föroreningen går inte att koka bort.

Kranvattnet går bra att använda till att spola toaletten.

Drickvattentankar finns utställda i området:

  • Korsningen Åhagavägen/Överumsvägen
  • Överumsvägen 22
  • Vid pumpstationen mitt emot Storsjövägen 10

Vi har sett att ämnet som orsakar otjänligt vatten finns i vårt råvatten. Vi har därför stängt av vattenverket. Nu utför vi åtgärder för att skölja ur ledningsnätet.

Vi tillför tjänligt vatten från annan ort i vårt ledningsnät via en tank.

Som en säkerhetsåtgärd vill vi uppmana boende att ta vatten från våra utställda vattentanker för dryck och matlagning i väntan på att vi får analyssvar som visar att vattnet från ledningsnätet till våra kunder är tjänligt.

Vi arbetar vidare med akuta och långsiktiga åtgärder. Berörda myndigheter är kontaktade.

Sidan senast granskad den 30 september 2022