Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny FRG-utbildning i januari blir inledningen av det nya civila försvaret

2023-01-19

Frivilliga Resursgruppen FRG i Västervik utbildar fler frivilliga som kan stödja den kommunala räddningstjänstens arbete under våren i Västervik. Nästa utbildning startar redan 26 januari.

Västerviks kommun bildade 2017 en grupp med upp till 30 frivilliga personer som kan stödja kommunen räddningstjänst med olika uppgifter under större eller mer komplicerade händelser. Gruppen heter FRG – Frivillig Resursgrupp i Västervik. Bland de frivilliga som anslöt sig för fem år sedan fanns läkare, sjukvårdspersonal med stor erfarenhet, en pilot med erfarenhet från bandövervakning, före detta brandmän, företagare i transportnäringen, radioamatörer, lantmätare och en militär.

- De fick en gedigen utbildning i sjukvård och räddningstjänst samt om civilförsvarets uppgifter, säger Hans Ellervik, ordförande i Västerviks Civilförsvarsförening, Kalmar läns Civilförsvarsförbund och ansvarig för FRG i Västervik. Han fortsätter:
- Givetvis har några hunnit sluta sedan dess, ytterligare en kurs har genomförts sedan dess för att vi skall kunna vara cirka 30 personer i gruppen. För Västerviks kommun startar nu utbildning av FRG med ytterligare cirka 20 män och kvinnor den 26 januari.

Under våren sker utbildning varann vecka. Därefter har Västerviks kommun totalt cirka 40 personer som är utbildade för att utgöra en del av det nya civila försvaret. Övningslarm sker via mobil varje månad. Repetitioner sker och ny materiel tillförs. Den personliga utrustningen finns upplagd för varje deltagare.

Hans Ellervik berättar mer om arbetsuppgifterna som FRG hittills har hjälpt till med i Västerviks kommun:
- FRG har varit insatta på försörjning av räddningstjänsten med mat och bränsle, utbyte av personal vid ett flertal skogsbränder. Vi har ronderat kring skolbyggnader vid terminsstarter för att undvika skadegörelser. Det har visat sig mycket effektivt.
- Vi har, tillsammans med polis och kustbevakning, också hjälpt till att förhindra stora båtstölder.

De största händelserna som FRG har hjälpt till med är skogsbränder och en stor oljeläcka som skedde samtidigt:
- 2018 inträffade väldigt många skogsbränder i närområdet. FRG kallades in för att förstärka oss i räddningstjänsten. Samtidigt gick ett lastfartyg på grund öster om Flatvarp med 1200 bilar ombord, säger Västerviks kommuns räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson. Han lägger till:
- Efter några dagar började fartyget akut läcka olja i stora mängder. MSB forslade dit mycket material för oljebekämpning och FRG arbetade där i 14 dagar tillsammans med många frivilliga, inte minst från hemvärnet.

Frågan om civilt försvar och intresset för frivilligarbete har kommit i nytt ljus senaste tiden:
- Vi har alla under det senaste året kunnat följa Ukrainas kamp mot Rysslands invasion. Läget i Europa har förändrats avsevärt under de senaste åren. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte längre uteslutas och behoven av upprustning av militära styrkor kommer att ske. Behovet av civila försvaret har därmed åter aktualiserats, säger Hans Ellervik och han avslutar:
- Det civila försvaret måste åter byggas upp. Detta måste ske i alla kommuner. Flera kommuner i Kalmar län är på gång och Västerviks kommun ligger väldigt bra till här. Beräkningar har gjorts och Västerviks kommun behöver vara cirka 40 personer för att initialt leda det civila försvaret. Civilförsvarsföreningen kommer också att rekrytera fler personer som en beredskapsresurs. På sikt kommer staten med pliktlagar ta ut ytterligare personer som tillförs kommuner vid behov.

Sidan senast granskad den 19 januari 2023