Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Effektiviseringsförslag för förskolan och skolan inför budget 2024

2023-02-06

Just nu pågår en utredning om möjliga effektiviseringar inom hela kommunen. Anledningen är att kostnaderna ökar i hela vårt samhälle och vi vill skapa förutsättningar för en ekonomiskt hållbar utveckling. Kan vi göra saker på ett smartare sätt där vi utnyttjar skattepengarna på ett effektivare sätt än idag så vill vi undersöka det.

Vi har nu tillsatt utredningar för att samla in underlag för nästa års budget. Nytt för i år är också att utredningarna presenteras innan budgetförhandlingarna genomförs. Det gör att allmänheten får större och tidigare inblick i budgetprocessen än tidigare. De förslag som presenteras nu är underlag för politikerna inför budgetarbetet och ej slutgiltiga förslag.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram underlag motsvarande en effektivisering på 7 mkr. vilket är något mindre än den 1% som de haft tidigare.

Utöver detta så finns inte det tillskott på 10 mkr som man tidigare fått för att behålla den befintliga skolstrukturen. Det gör att Barn- och utbildningsförvaltningen behöver hitta effektiviseringar för totalt 17 miljoner.

Effektiviseringsförslagen (Se länk) innebär både för- och nackdelar och det är inte säkert att förslagen kommer att förverkligas. Politikerna kommer nu att analysera underlaget och besluta hur man vill gå vidare.

Det är en svår avvägning som politikerna måste göra som ska fatta beslut om detta. Om beslut tas att gå vidare med något av förslagen kommer ytterligare utredningar behöva göras som belyser konsekvenserna och hur vi kan göra det så bra som möjligt för våra elever och våra medarbetare.

Kontakta oss om du har frågor

Du som blir berörd av detta eller är en intresserad medborgare kan ta del av allt utredningsunderlag här på vår webb. Vi är måna om att ha en transparent och öppen process så att alla medborgare som vill kan följa med i utvecklingen och få förståelse för de beslut som tas.

Har du frågor om effektiviseringsuppdraget inom kommunen kan du ställa dem via e-post till kommun@vastervik.se

Sidan senast granskad den 6 februari 2023