Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

243 träffar på "daniel" och "niklasson" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Strandskydd upphävande DP6 170201Rev 20200428

2020-04-30

W WB B B B LO KA LG AT A LOK ALG ATA LO KA ... Daniel Niklasson Planarkitekt Beslutsdatum: KS godkännande: Antagande KF: Laga kraft: Justeringsfaktor: 2 Arkiv nr: Till planen hör: Planbeskrivning MKB Fastighetsförteckning ...

Filstorlek: 11151 Kb

[PDF]Komplettering-av-planeringsbesked-till-lst

2020-03-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... Daniel Niklasson Planeringsarkitekt Samhällsbyggnadschef - Ulf Kullin - Förvaltningsledare ...

Filstorlek: 565 Kb

[PDF]Svar på motion angående besöksnäringen slutgiltig

2015-10-16

Bruno Nilsson Förvaltningschef KSF, Samhällsbyggnadschef Näringslivsansvarig - Erik Andersson Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitekt - Sofia Hjertqvist - Planarkitekt

Filstorlek: 881 Kb

[PDF]Kf180618-16-oversiktsplan-aktualitetsprovning-webb

2018-06-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 39 (49) 2018-06-04 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitek - Sofia Hjertqvist - Planarkitekt W:\aaERIKS MAPP\Elöverkänslighet\Svar ...

Filstorlek: 1055 Kb

[PDF]Ks-171218-val-av-planinstrument2

2019-03-18

Handlingar i ärendet: - Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 november 2017 - Expedieras till: - Daniel Niklasson, kommunstyrelsens förvaltning

Filstorlek: 19 Kb

[PDF]Kf190617-18-taxor-samhallsbyggnad-revidering

2019-06-07

av tomträtter - upplåtna för näringsverksamhet. - Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Daniel Niklasson Tage Gustafsson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Mark och exploateringsstrateg - Document ...

Filstorlek: 220 Kb

[PDF]KF190923

2019-09-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 22 (35 ... Daniel Niklasson Fanny Hansson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Planarkitekt - Bilaga: Kf § 26 Motion om effektivare bygg- och stadsplanering genom ...

Filstorlek: 1085 Kb

[PDF]Tjansteskrivelse-inriktningsbeslut-naturreservat-210525

2021-07-06

9 (9) Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Fanny Hansson Förvaltningsledare Planarkitekt Daniel Niklasson Samhällsbyggnadschef Bilagor - Lögarebergen-Ekhagen-Kulbacken-Tänsticksbergets naturreservat Förslag ...

Filstorlek: 1251 Kb

[PDF]Kf181022-16-motion-cykelstrategi-svar

2018-10-12

och - ett systematiskt arbete har nyligen inletts. Kommunstyrelsens förvaltning - Anna Selldén Daniel Niklasson Ulf Kullin Projekteringsingenjör Samhällsbyggnadschef Förvaltningsledare Document Outline KS ...

Filstorlek: 395 Kb

[PDF]KF190923

2019-09-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 24 (35 ... förstärkning för att praktiskt kunna genomföra - identifierade åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning - Anna Selldén Daniel Niklasson Ulf Kullin Projekteringsingenjör ...

Filstorlek: 749 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun