Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Upprustning av resecentrum i Överum

2018-04-13

Från lördag den 14 april och cirka en månad framåt kommer Västerviks kommun tillsammans med Trafikverket att rusta upp resecentrum i Överum.

Den första veckan kommer en ny högre plattform att byggas för att skapa bättre tillgänglighet till tågen. Därefter kommer plattformen att tillgänglighetsanpassas med bland annat ny väntkur samt förbättrad belysning. När tågen ersätts med buss går dessa från en provisorisk hållplats i höjd med vårdcentralen. Arbetena kommer att bedrivas komprimerat vilket gör att det tidvis kommer att vara omfattande trafik med arbetsfordon i anslutning till arbetsplatsen.

För mer information kontakta

Daniel Niklasson
Planarkitekt

Västerviks kommun
Samhällsbyggnadsenheten
daniel.niklasson@vastervik.se
0490- 25 40 63

Sidan senast granskad den 13 april 2018