Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Daniel Niklasson blir ny samhällsbyggnadschef i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-06-26

Under tisdagen presenterades vem som tar över som chef för Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet. Det blir Daniel Niklasson, 43 år gammal planarkitekt, som tar över när Bruno Nilsson går i pension efter sommaren.

- Jag är väldigt glad för att ha fått det här erbjudandet och känner mig taggad inför uppgiften, säger Daniel Niklasson, ny samhällsbyggnadschef i Västerviks kommun och fortsätter.
- Det finns en stor potential och kraft i organisationen och vår kommun är inne i en spännande utveckling på många fronter, där samhällsbyggnadsenheten spelar en stor och viktig roll. Min ambition är att vi ska fortsätta att utveckla Västerviks kommun på ett spännande, hållbart och attraktivt sätt.

Tjänsten som samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun utlystes när Bruno Nilsson under våren meddelade att han går i pension efter sommaren 2018. I enheten för samhällsbyggnad ingår personal som arbetar med traditionell samhällsutveckling, som projektörer, GIS-, kart- och mätingenjörer, planarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, gatuplanerare och stadsarkitekt. Men även ansvar för energi- och klimatrådgivning, hållbarhetsfrågor, folkhälsofrågor, skärgårds- och landsbygdsutveckling, samt även föreningslivs- och idrottsutveckling. Avdelningen har drygt 20 anställda och huserar på kommunhuset i Västervik.

- Daniel är en mycket kompetent person och hans klokskap, helhetssyn och lösningsorienterade arbetssätt kommer att vara värdefulla egenskaper för utvecklingen av verksamheterna inom samhällsbyggnadsområdet hos oss och i vår kommun, säger Ulf Kullin som blir Daniels nya chef i sin roll som förvaltningsledare på kommunstyrelsens förvaltning.

- Jag vill verka för att vi ska fortsätta stärka samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen för att vi ska klara av de krav som ställs på vår kommun nu och i framtiden, både från våra medborgare och övriga omvärlden. Min bedömning är att det krävs att vi utvecklar våra egna arbetssätt för att vi ska klara det på ett bra sätt, säger Daniel Niklasson avslutande.


Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.